Förebyggande konflikthantering

För att säkerställa en effektiv och ett bra tillvägagångssätt för arbetsmiljö är det avgörande att implementera strategier för att hantera konflikter i förebyggande syfte. Under mina många år som personalansvarig och även ledartränare inom olika organisationer har jag observerat mönster som tydligt visar att ledarskapet spelar en central roll för skillnaderna mellan framgångsrika och mindre … Läs mer