Vanliga frågor

Vad gör en professionell coach?

En professionell coach möter dig där du är. Oavsett vad du brottas med eller vilken förändring du önskar lotsar jag, Torbjörn Källström, dig att

  • identifiera vad du vill och sätta realistiska mål.
  • formulera en strategi för att ta dig dit.
  • stötta och uppmuntra dig på vägen.

Tillsammans tacklar vi din förändringsresa med praktiska verktyg och väl beprövade modeller. Vi utgår alltid från din arbetsvardag och arbetar aktivt med att pröva och utvärdera nya strategier i ditt dagliga arbete.

Att investera i en coach kan vara ditt bästa beslut. Det är tufft och ofta ensamt att vara chef. En coach hjälper dig med perspektiv och beslut både i ditt ledarskap och din business. Vi är i mitt i ständiga, pågående förändringar. Just nu är världen runt oss väldigt instabil och osäkerheten skapar ofta stor stress för många.

Och mitt i allt detta står du som chef, företagare, entreprenör. Du ska leda framåt, säkerställa kvalitet och leverans, få medarbetarna med dig, möta omvärldens krav, fatta kloka beslut – och dessutom må gott själv. Ofta är du ganska ensam.

Att ta hjälp av en erfaren coach som bollplank i den här turbulenta chefsvardagen kan göra hela skillnaden för dig som ledare, för dina medarbetare och för bolaget. En rutinerad coach har verktyg, modeller, kraftfulla frågor och övningar som hjälper dig med fem viktiga saker just nu.

1. En coach hjälper dig att hantera stress och press

Många chefer har hög nivå av adrenalin och kortisol. Det gör oss inte särskilt kloka.

2. Med en coach hanterar och processar du det som händer

Det är ofta för mycket på en och samma gång. Det innebär att vi får svårt att prioritera och delegera. Vi riskerar att bli handlingsförlamade.

Genom att synliggöra vad du kan påverka och inte, vad du har kontroll över och inte kan du hitta ett förhållningssätt till det som händer just nu. Dessutom är en coach en person som orkar lyssna på (och parera) all eventuell frustration som du önskar få ur dig.

3. En coach bistår med att locka fram din egen kapacitet och kreativitet

Detta är helt avgörande för dig som chef.
Allas ögon är på dig. Om du är lugn och konsekvent, då är dina medarbetare det också. Och motsatsen förstås: utstrålar du osäkerhet och irritation får du samma beteenden i din medarbetargrupp. När du får koll på din stressnivå och hittar ett förhållningssätt till det som händer (och inte händer) kan du lättare fokusera på dina förmågor. Och förhoppningsvis etablera ett större lugn.

4. Du identifierar vem du behöver vara och vad du behöver göra

Och lika viktigt: vem du inte behöver vara och vad du inte behöver göra just nu. Det är lätt att jagas av allas krav och förväntningar. Men du kan inte frälsa världen och lösa allt. Att sortera i vad du faktiskt kan åstadkomma och vad du inte alls kan påverka ger ofta ett lugn. Och att reflektera över vem du vill vara och vilka av alla förväntningar runt dig som du vill leva upp till bidrar också till fokus och lugn.

5. Tillsammans med en coach formulerar du långsiktiga strategier och framtidsmål

Vad vill du? Vart vill du? Och varför det?
Att göra scenarier och alternativa strategier brukar vara hjälpsamt. Du lyfter dig också över din akuta uppgiftsorienterade to-do-lista och fäster blicken på framtiden. Det brukar ge energi.
När du arbetar med en coach får du perspektiv. En coach skakar om dina tankebanor och mönster (som ofta kan vara ganska blockerade) och hjälper dig att plocka fram de svar och lösningar som passar just dig och ditt bolag bäst.

Vad innebär holistic leadership?

Holistic leadership är en ledarskapsstil som fokuserar på att ta hänsyn till hela individen och organisationen. Det innebär att ledaren tar hänsyn till både professionella och personliga behov och utmaningar hos sina medarbetare. Att ha livet i balans är en huvudnyckel till att lyckas i sitt personliga ledarskap.

Holistiskt ledarskap strävar efter att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv, främja medarbetarnas välbefinnande och personlig utveckling, och skapa en känsla av sammanhang och syfte på arbetsplatsen.

Det betonar även betydelsen av att förstå och hantera komplexiteten inom organisationer, inklusive samspelet mellan olika avdelningar och funktioner. Holistic leadership är en strategi som syftar till att främja långsiktig hållbarhet och framgång både för individen och organisationen.

Vad gör ni?

Vi får organisationer att utvecklas genom att människor växer.
Vi vet att alla kan lyckas. Frågan är vad du/ni vill uppnå?

Med hjälp av beprövade processer skapar vi förutsättningar för utveckling. Vi utgår från företagets strategier, mål och utmaningar. Med hjälp av tydlighet och fokus stärker vi motivation och engagemang för att säkerställa resultat.

Varje ledare har utmaningar i sin personliga utveckling och på sin professionella resa för att nå framgång. För att ledarskapet ska vara äkta och hållbart i längden behöver du vara trygg i hur det fungerar bäst för dig. Många säger att vi är som en PT på jobbet.
Vi ger dig verktyg och inspiration och vet att genom reflektion och träning kommer både du och din organisation att växa.

Googles stora undersökning “Aristoteles” visade att den största betydelsen och viktigaste ingrediensen för en lyckosam grupp, var psykologisk trygghet.

I ett team är det en otrolig styrka att man känner sig trygg, att man är medveten om sina och varandras styrkor och svagheter. Finns det en tillåtande känsla av att få vara sig själv, skapar det effektivitet, kreativitet och arbetsglädje.

Hur kan Grupputveckling främja er verksamhet?

Googles stora undersökning “Aristoteles” visade att den största betydelsen och viktigaste ingrediensen för en lyckosam grupp, var psykologisk trygghet.

I ett team är det en otrolig styrka att man känner sig trygg, att man är medveten om sina och varandras styrkor och svagheter. Finns det en tillåtande känsla av att få vara sig själv, skapar det effektivitet, kreativitet och arbetsglädje.

Hur går det till?
Tillsammans diskuterar vi teamets utmaningar och formulerar ett önskat läge. För att nå bästa resultat och skapa framgångsrik gruppdynamik genomförs dessa i form av workshops där deltagarna är aktiva och gemensamt tar fram svar och planer. Exempel på vanliga teman är vassare ledningsgruppsarbete, attitydutveckling, gemensamma värderingar samt motivation. Energin och effektiviteten ökar och målen blir lättare att nå. Detta är viktiga ingredienser för att skapa förutsättningar för att bla jobba i agila processer.

Teamutveckling
Med utgångspunkt i din organisations aktuella situation och problemställningar, sätter vi ihop ett helt och hållet skräddarsytt och för ändamålet anpassat program.

Personbedömning
Med hjälp av DISC analys gör vi det möjligt för arbetsgivare att förstå, förverkliga och utveckla sina medarbetares fulla potential.

Säljutveckling
En säljorganisation i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö utmanas med att effektivt leda och motivera säljteam att uppnå intäktsmål samtidigt som man främjar en mångsidig och inkluderande arbetsplatskultur. Att ta itu med utmaningarna kräver en omfattande förståelse för säljteamets möjligheter och begränsningar, effektiva och skräddarsydda utbildnings- och utvecklingsprogram. Detta kan inkludera att använda verktyg som HOW, WHY Index® och Team Evaluator som ger unika fördelar för försäljningsorganisationens utveckling. Genom att utnyttja olika analyser och dess fördelar kan säljorganisationer optimera säljteamets effektivitet, driva tillväxt och uppnå affärsframgång.


Hur länge pågår ledarskapsträningen?

Ett år, eftersom då ger man utrymme för att läsa varje kapitel och skriva ner sin syn och reflektioner.

Hur går träningen till rent praktiskt?

Jag har ett coachande förhållningssätt och vid önskemål från kunden ger jag praktiska råd. Vi går igenom ett kapitel i taget gällande 1-års-coachningen. När kunder framhåller önskemål om utmaningar skräddarsyr vi tillsammans ett lämpligt upplägg. 1-2 timmar/möte, antingen på ert företag om plats finns eller hos mig på kontoret i Sisjön.

Om man påbörjar en träning och man av någon anledning får problem att hinna med utbildningen, hur gör man då?

Då tar vi en paus ett tag till kunden är på banan igen.

Vilka typ av företag och ledare vänder du dig till?

Våra kunder finns inom tillverkande industri, handel, transport & logistik, shipping, forskning, IT, kommuner, fastighetsbranschen, livsmedelsindustrin, gruvindustrin, fiskeindustrin, bilindustrin, hotell m. m.

Mestadels ledare i högre position såsom VD, Vice VD, HR försäljningschefer, ägare


Hur kan ett typiskt event se ut?

Affärsutveckling/Coachning/Event Skräddarsyr guidning för kunder i Italien (Dolomiterna). Vandring och klättring.

Alegre: (Dolomiterna) Vandring mellan små boende med mat/dryck på hög höjd i helt fantastiskt natur.

Klättring upp till toppen på Civetta 3220 meter är även möjligt att genomföra. Krav ställs på kondition och viss styrka och psyke om man aldrig gjort det förut (Via ferrata)

Vad är tanken med att ha ledarskapsträning ute i naturen?

Walk and Talk är som jag ser det det bästa sättet att prata med varandra. Det är inte så stelt som det kan bli i ett konferensrum. När man inte ser varandra i ögonen är det lättare att prata om saker som skaver. Plus att man får frisk luft och motion.

Hur jobbar en mental tränare?

En mental tränare, som Torbjörn Källström är, hjälper individer att förbättra sin mentala styrka, prestation och välbefinnande. Som mental tränare arbetar man med klienter inom olika områden, inklusive idrott, affärsliv, utbildning och personlig utveckling. Här är några sätt en mental tränare kan arbeta:

Målsättning och planering
Mentala färdigheter och tekniker
Motivation och drivkraft
Mentalt stöd och rådgivning
Prestationsutvärdering och feedback
Jag ser naturen som min bästa arbetsplats därför föredrar jag Walk and talk.

Torbjörn är coach, ledartränare, mentor och verksamhetsutvecklare. Vilka fördelar skulle det vara att anlita en konsult med dessa kunskaper?

Att anlita en konsult med kompetenser som coach, ledartränare, mentor och verksamhetsutvecklare kan bidra till ökad effektivitet, förbättrad ledarskapsförmåga och positiv företagsutveckling. En coach kan stödja individens personliga och yrkesmässiga tillväxt, medan en ledartränare kan förstärka ledarskapskompetenser inom organisationen. En mentor ger värdefull vägledning baserad på egen erfarenhet, och en verksamhetsutvecklare kan hjälpa till att optimera processer och strategier för att uppnå affärsframgång. Sammantaget kan dessa roller förbättra arbetsmiljön och bidra till långsiktig framgång för företaget

Vilken nytta kan man ha av en verksamhetsutvecklare?

En verksamhetsutvecklare kan bidra med flera fördelar för en organisation, inklusive:

Effektivitet och optimering: Verksamhetsutvecklaren analyserar och identifierar ineffektiva processer, vilket leder till optimering och förbättring av arbetsflöden.

Strategisk planering:
Genom att delta i strategisk planering hjälper verksamhetsutvecklaren till med att skapa långsiktiga mål och strategier för organisationen.

Implementering av teknologi: Verksamhetsutvecklaren kan introducera och implementera ny teknologi och system för att effektivisera arbetsprocesser och öka produktiviteten.

Kostnadsminimering:
Genom att identifiera överflödiga kostnader och ineffektiviteter bidrar verksamhetsutvecklaren till att minimera kostnader och öka företagets lönsamhet.

Teamutveckling:
Fokuserar på att stärka och utveckla arbetsgrupper för att främja samarbete och öka produktiviteten inom organisationen.

Kvalitetsförbättring: Verksamhetsutvecklaren strävar efter att höja kvalitetsnivån på produkter eller tjänster genom att införa bästa praxis och processförbättringar.

Förändringshantering:
Underlättar förändringsprocesser inom organisationen genom att stödja och guida både ledare och medarbetare genom förändringar.

Stakeholder-Engagemang:
Engagerar sig med olika intressenter och avdelningar för att säkerställa en holistisk och samordnad strategi för verksamhetsutveckling.

Sammanfattningsvis kan en verksamhetsutvecklare vara en värdefull tillgång för att säkerställa långsiktig framgång genom att fokusera på att förbättra och optimera olika aspekter av organisationens funktion.

Vad gör en mentor och vilken nytta kan man ha av en mentor ?

En mentor är en pålitlig rådgivare, vägvisare, läromästare eller handledare. 

En mentor kan erbjuda flera fördelar och nytta, inklusive:

Erfarenhetsdelning:
Mentorn delar med sig av sina egna erfarenheter, misstag och framgångar, vilket kan vara ovärderligt för den som söker vägledning.

Nätverksmöjligheter:
Genom sin erfarenhet och kontakter kan mentorn bidra till att öppna dörrar och skapa nya nätverksmöjligheter för den som får mentorskapet.

Karriärrådgivning:
En mentor kan ge professionell rådgivning för karriärutveckling, inklusive att identifiera mål, skapa strategier och övervinna hinder.

Personlig utveckling:
Mentorn kan stödja mentee i att utveckla sina styrkor, hantera svårigheter och växa som individ både personligt och professionellt.

Konstruktiv feedback:
En mentor ger konstruktiv och ärlig feedback, vilket är avgörande för personlig och professionell tillväxt.

Inspiration och motivation:
Mentorn kan fungera som en inspirationskälla och motivationsfaktor genom att dela sin entusiasm och passion för sitt arbetsområde.

Problemlösning:
Mentorn kan erbjuda perspektiv och råd vid svåra situationer eller beslut, vilket kan underlätta processen att hitta lösningar.

Sammanfattningsvis kan en mentorrelation vara en kraftfull mekanism för lärande och utveckling, där den erfarne personen stödjer och guider den mindre erfarna på vägen mot sina mål och framgång.