Om mig

Min belöning är individers och organisationers utveckling.

Jag vill varmt rekommendera Torbjörn som coach och ledartränare. Mitt intryck av Torbjörn är att han uppvisar ett stort engagemang och ett mycket bra ledarskap. Hans coachande och egna erfarenhet av livet i stort har legat till grund för mitt sätt, att nå nya höjder har fått nya insikter som lett till positiva förändringar för mig. Det vore en ära att få jobba tillsammans med dig.

– Nicklas Kamperhaug, Överstelöjtnant Försvarsmakten

Torbjörn Källström, licensierad ledartränare

Jag levererar!

Som en passionerad och nyfiken ledare har jag i över 40 år haft förmånen att arbeta inom olika områden, inklusive inköp, marknadsföring, försäljning, ekonomi, personal, produktutveckling och detaljhandel. Genom ett coachande ledarskap har jag haft möjligheten att bidra till utvecklingen av framgångsrika ledare och team.

Jag tror starkt på att allt är möjligt med rätt styrning, attityd och ledarskap. Mitt fokus på tydliga mål har varit en nyckel till framgång, och jag har alltid strävat efter att skapa värderingsstyrda vinnarkulturer.

Min erfarenhet som ledare har gett mig insikter och kunskap som jag nu delar genom min roll som coach, ledartränare och mentor. Jag tar mig an klienternas utmaningar med en ödmjuk inställning och använder min egen erfarenhet som grund för att ställa de rätta frågorna.

För mig är det inte branschen i sig som är det viktigaste, utan snarare de liknande utvecklingsbehoven som alltid står i fokus. Jag ser utmaningen i att hjälpa kunder att upptäcka sätt att förenkla och effektivisera både sig själva och företagets utveckling för att skapa en mer lönsam verksamhet.

Min passion ligger i att utveckla individer och organisationer.

Jag tror på att alla människor har potential att utvecklas och att formulera mål utifrån sina visioner och drömmar. Genom att utmana, inspirera och följa upp strävar jag efter att se individernas och organisationernas framsteg.

För mig är belöningen att se både individer och organisationer växa och utvecklas.

Erfarenhet

Holistic Leadership & Event AB, ledartränare

Day2Day Leadership AB, ledartränare

Leadership2Grow AB, business leadership developer

Femmans Sport AB, VD

Haglöfs, produktutveckling

W. L. Gore & Associates, produktutveckling

Polartec, produktutveckling

Team Sportia AB, föreläsare

SEB, marknadsråd

Team Sportia AB, ordförande Team Sportia Väst

Försvarsmakten, brandman gruppbefäl

Utbildningar

Evidensum AB Certifierad användare (2024)

HE(R)O-IQ – fördjupningsutbildning inom Psykologiskt kapital 
Handledning av Stefan Söderfjäll PH. D in Psychology 

Våra mentala resurser i form av Hopp, Egen förmåga, Resiliens och Optimism är områden vi kan utveckla och som på ett tydligt sätt har betydelse för bland annat:

 • Fysiskt och psykiskt välbefinnande
 • Motivation och engagemang
 • Förbättrat samarbete
 • Goda prestationer
 • Förbättrat lärande
 • Faktiska resultat

Dessutom: 

 • Färre konflikter
 • Minskad risk för utbrändhet
 • Färre som slutar och hoppar av

Alltså en rad goda grunder för att hjälpa ledare med sin egen mentala kondition och förmedla kunskaper och insikter för att i sin tur stötta sina medarbetare.

Day2Day Leadership AB -TPM Auktoriserad (2023)

Team Performance Model TM (TPM) är utvecklad av Alan Drexler och David Sibbet under 1980-talet. Därefter har den använts i alla typer av team i över 30 år. Modellen har sitt ursprung i forskning kring team sedan 1960-talet och framåt. Den vilar på gruppens olika utvecklingsfaser som flera kända modeller:
Tillhörighet & trygghet, Opposition & konflikt, Tillit & struktur, Arbete & Produktivitet.

TPM hjälper teamet med vad som ska göras för att nå den produktiva fasen. Vägen framåt till optimal effektivitet visualiseras genom 7 konkreta steg:

 1. ORIENTERING.
 2. BYGGA TILLIT.
 3. MÅLFORMULERING.
 4. COMMITMENT.
 5. GENOMFÖRANDE.
 6. HÖGPRESTERANDE TEAM.
 7. FÖRNYELSE.

Ensize AB Certifierad användare (2023)

DISC Analyser
Identifiera och förutsäg beteende och förbättra produktiviteten.

Motivationsanalyser
Ta reda på vad som motiverar medarbetarna och skapa en mer positiv arbetsmiljö.

GAP 360°/180° Analyser
Minska klyftan mellan hur personer ser sig själva och hur andra uppfattar dem.

Teamanalyser
Ökad konkurrens och snabb innovation har satt press på företag att snabbt kunna ändra sin organisation

Medarbetarundersökningar
Ta temperaturen på företaget för att identifiera problem och skapa en mer positiv arbetsmiljö.

Day2Day Leadership AB – Licensierad ledartränare (2022-2023)

Programmet har inburit att utveckla ledare i ledarskap och inflytande samt målstyrning och fokusering, feedback, motivation, kommunikation, prioritering och delegering.

Magokoro AB – InsideOut Coaching (2022-2023)

Katalyserande® Coachning hjälper till att frigöra människors potential, förbättra fokus och uppnå mer, vilket skapar mätbart värde för din organisation.

För dig som är nyfiken så handlar Katalyserande® Coachning kort om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på:
1) vad de vill
2) vad som krävs för att de ska kunna komma dit de vill. Och sedan att få det gjort.


Leadership2Grow AB – Licensierad ledartränare (2021-2022)

Programmet har inburit att utveckla ledare i ledarskap och inflytande samt

Vision, värdegrund och ”uppdrag”, Effektiv målprocess, Olika typer av mål, Attityder och ledarbeteende, Motivation och energi, Självkänsla, självbild, självförtroende, Tiden – livets medium, Kommunikation mellan människor, Coaching, Bygga och leda team, skapa förutsättningar för att bl a jobba i agila processer, Balans i liv och arbete

Försvarshögskolan – Militär ledarskapsutbildning (2000-2000)

Kursen syftar till att utveckla deltagarna så att de blir effektivare ledare och gruppmedlemmar. Detta sker exempelvis genom att få erfarenhet av situationer som speglar gruppdynamik och förståelse för sig egen roll i Fått insikt i hur grupper bildas och utvecklas utifrån fastställt UGL-koncept.

Bo Rock Education – Examen i skräddarsydd utbildning (1999-2002)

Ekonomi, Marknadsföring, Försäljning, Ledarskap, Coachning, Personal, Inköp, Lager, Projektarbete

Unestål Education – Licensed Mental Trainer (1999-2002)

Coachning och mental träning

Sällma – Sälj, affärsutveckling (1998-1998)

Försäljning, Ledarskap

Se gärna mer utbildningar och kurser på Linkedin

Tobbe kan och har gjort följande: (och lite till)

Är stolt pappa till två barn.
Har en snipa och är ute mycket på havet med Jenny, min sambo.
Naturen är min spelplan. Älskar att vara ute i skogen, bergen och på havet.
Började med sportdykning 1984. Fotat under vatten och genomfört vrakdykning.
Har sysslat med bergsklättring sedan 1983. Tränar nu för en tur till Norge i sommar på 6-8 replängder.
Paddlat havskajak in i ringen när späckhuggare trycker ihop sillen.
Forskajak, kajakpolo och kanadensare.
Klättrat Big Wall i Yosemite Kalifornien.
Är same men har inga renar.
Flugfiskat sedan 80-talet. Är överlycklig att få flugfiska och binda flugor med sonen.
Sprungit flera bergsmaraton.

Torbjörn tar fram rätt metod/verktyg för att hjälpa mig nå nya höjder. Det som skiljer honom från mängden är att han är duktig på att lyssna, bekräftande och lyfter och hjälper mig ta fram mina styrkor. Att jag som själv utfört coachning på andra blir nu själv coachad är ju underbart. Det känns tryggt att ha Torbjörn som coach och det betyder mycket för mig.

– Marie Ekwall, HR-koordinator, Marie Ekwall Hälsocoach

Jag har byggt upp en vinnarmentalitet tack vare Torbjörns coachning. Jag är mer aktiv i försäljningsarbetet, tar initiativ som jag ej gjort tidigare och jag har fått värdefulla verktyg för målstyrning och starkare ledarskap.

– Anders Eriksson, VD/fotograf/webbutvecklare på Grapixo AB

Genom våra samtal har jag fått verktyg och metoder som möjliggör att mer mål fokuserat och uthålligt arbete men också ovärderliga insikter hur i jag själv fungerar goda sidor men också de sidor som kan behöva förstärkas. Med Torbjörns förmåga till en rak och tydlig kommunikation i kombination med sin varma personlighet blir det sällan obekvämt när mindre positiva sidor lyfts fram.

– Torbjörn Kugelberg, Säkerhetsstrategi & Beredskapssamordnare civilt försvar, Danderyds sjukhus AB