Tjänster

Så här hjälper vi ert företag framåt

Genom handfast strukturerad coachning lotsar vi dig eller dina chefer mot en medvetenhet till tydliga målbilder och bättre lönsamhet.

Organisationsutveckling och personlig tillväxt

Vid varje uppstart utgår vi från en nu lägesanalys och sen diskuterar vi fram ett önskat läge. 

Individuell träning

Individuell ledarskapsträning
Du har kanske gått ledarskapsutbildningar, kanske riktigt bra sådana. För att verkligen utvecklas i sitt ledarskap, behöver man omsätta kunskaper i verkligheten och träna i sin egen vardag.

Vi föredrar naturen som lärosal. ”Walk and talk” är något vi gärna vill lägga in i våra personliga resor med kunder.

Gruppträning

Ledningsgruppsutveckling
I sin enklaste form utgörs en ledningsgrupp av ett antal ledare som endast representerar sina respektive operativa enheter. Det finns många utvecklande steg att ta från denna enklaste form – i riktning mot effektivare och mer avancerade nivåer.

Med ett väl tränat ledarskap skapas en organisation där alla med full kraft drar åt samma håll. Precis som för vattnet i en fjällfors, som har en sådan kraft och energi att inget kan stoppa den. I forsen slipas stenarna lite, lite varje dag. Så att vattnet flödar lättare och smidigare. På samma sätt strävar de bästa ledarna ständigt efter att hitta nya och bättre vägar att föra sin organisation framåt.

Events

Att vandra eller klättra är en dröm för många. Låt det inte stanna vid drömmen!

I Dolomiterna i Italien finns möjligheter att uppleva dessa aktiviteter i ett mer behagligt klimat och med fantastiskt god mat.

Vi skräddarsyr utifrån kundernas önskemål och föreslår lämpliga turer därefter.

Samarbeten

DAY2DAY Leadership

Du som kund har inte bara mig som kunskapsbärare och kompetensbärare. Vi är 19 ledartränare som delar erfarenheter, tränar och stöttar varandra.

Vi är ofta på konferenser tillsammans där vi kompetensutvecklar oss och byter erfarenheter. Vissa större kunder behöver ha flera ledartränare och då tar vi in den kompetens och erfarenhet som är till mest nytta.