Organisationsutveckling och personlig tillväxt

Skapa framgångsrika mål tillsammans

Vid varje uppstart utgår vi från en nu lägesanalys och sen diskuterar vi fram ett önskat läge. 

Efter behov kompletterar vi bland annat med:

 • Ledningsgruppsutveckling
 • DISC-analys
 • Målstyrning
 • Grupputveckling
 • Coachande samtal
 • Walk and Talk
 • Motivationsanalyser
 • GAP 360°/180° Analyser
 • Mental träning
 • Ledarträning  
 • Konflikthantering
 • Livet i balans
 • Nordiskt HR-system
 • Team-analyser
 • Medarbetarundersökningar
 • Affärsidé, vision, mission
 • Mentor
 • Verksamhetsutveckling
 • Marknadsstrategi 
 • Försäljningsstrategi
 • R12 KPI-er
 • Cirkulär ekonomi
 • Personalhandbok

Läs mer under Vanliga frågor


 1. ”Jag har en idé, jag har drivkraften, erfarenheten, kunskapen och jag har metoden. Men jag har ingen fullt utarbetad plan.” Den skapar vi tillsammans. 
 2. Vi identifierar tillsammans vad individer, grupper eller verksamheten har för behov.
 3. Vi formulerar en strategi för att ta er dit. Jag stöttar och uppmuntrar er på vägen.

Vi arbetar med att utveckla organisationer genom att fokusera på individens tillväxt och framsteg. Det innebär att vi använder beprövade metoder för att skapa en miljö där människor kan växa och uppnå sina mål. Detta inkluderar att stärka ledarskapet genom personlig utveckling och träning, främja psykologisk trygghet i teamet för att öka effektivitet och kreativitet, samt erbjuda olika verktyg och analyser för att hjälpa organisationen att nå sina strategiska mål. Det innefattar också att hantera konflikter, balansera arbetslivet, ge HR-stöd och utveckla affärs- och marknadsstrategier.

Läs även om individuell träning

Tillbaka till tjänster