Förebyggande konflikthantering

För att säkerställa en effektiv och ett bra tillvägagångssätt för arbetsmiljö är det avgörande att implementera strategier för att hantera konflikter i förebyggande syfte. Under mina många år som personalansvarig och även ledartränare inom olika organisationer har jag observerat mönster som tydligt visar att ledarskapet spelar en central roll för skillnaderna mellan framgångsrika och mindre … Läs mer

Nordiskt digitalt HR-system 

Under min långa karriär som personalansvarig har jag haft förmånen att bevittna och anpassa mig till de kontinuerliga förändringarna inom HR-branschen. Med ett ökande behov av effektivitet och en önskan om att skapa en smidigare arbetsmiljö för såväl medarbetare som arbetsgivare, har jag aktivt sökt efter lösningar som kan uppfylla dessa krav. Efter noggrann utvärdering … Läs mer

Hur skapar man en personalhandbok?

Under 1990-talet befann jag och min ledningsgrupp oss i en period av stark tillväxt inom bolaget. Trots denna framgång stod vi inför återkommande utmaningar och flaskhalsar. Det blev tydligt för oss att vi behövde noggrant granska våra processer och rutiner över hela organisationen. Vi tog modet till oss och anlitade en konsult.  Tillsammans satte vi … Läs mer