Workshop

Workshop – Effektivt och hållbart team?!

En introduktion till Team Performance ModelTM

Denna workshop är designad för att snabbt ge gruppen en gemensam förståelse av vad som krävs för att bli ett högpresterande team genom att ge en introduktion till Team Performance ModelTM. Den kan göras som en enstaka workshop eller som en start på en längre teamutveckling med flera följande workshops. Läs mer om Team Performance ModelTM (TPM) här.

För vem

Workshopen vänder sig till alla typer av grupper och team som vill bli mer effektiva. Både de som varit igång en tid och och de som är nystartade.

Vilket resultat kan vi förvänta oss

Genom att arbeta kring en stor affisch med modellen ser hela gruppen samma bild. Detta ökar motivationen och ger en gemensam förståelse av vad som krävs för att bli ett högpresterande team genom att ni får

  • Ökad kunskap om vad som gör ett team effektivt
  • Visualisering av ert teams nuläge. Detta ger en indikation om vilka steg som redan är klara och vilka steg gruppen behöver arbeta mer med.
  • Modell över hur ert team kan ta er vidare till wow-läge (högpresterande team)

Dessutom får ni insikt om teamets styrkor och förbättringsmöjligheter.

Innehåll

  • Genomgång Team Performance Model. Vilka moment behöver en grupp arbeta igenom för att bli ett högpresterande team? Vi följer den röda tråden och sambanden mellan ett tydligt ”varför”, tillit i gruppen och effektiv leverans. Varje steg ger djupa insikter och samband mellan teamets dynamik och samarbetsförmåga och konkreta dokument, t. ex. tydliga mål, roller och handlingsplan.
  • Nulägesanalys. Fördjupning i varje enskild steg i modellen följt av reflektion och egen skattning av teamets medlemmar: hur väl uppfyller vårt team villkoren för detta steg? I vilken grad är vi klara med steget? Därefter diskuteras den samlade bilden vid TPM-affischen: vilka moment är redan klara och vad behöver vi arbeta mer med?
  • Styrkor & förbättringsmöjligheter. För varje steg identifieras teamets styrkor & förbättringsmöjligheter.

Genomförande

Workshopen genomförs under en halv dag.
Vi rekommenderar max 15 deltagare per workshop.

Efter workshopen

Gruppen har nu en indikation om vilka steg som redan är klara och vilka steg man behöver arbeta mer med. Det finns också en ny nivå av medvetenhet i gruppen kring vad som krävs för att bli högpresterande. Därmed har gruppen troligen redan ökat sin effektivitet något. För att få nå optimal nivå bör gruppen planera för att arbeta med de moment som fattas. Vi designar gärna en teamutveckling för er med skräddarsydda workshops där vi arbetar med de saknade stegen eller delmomenten. Kontakta oss