Ledarträning för mellanchefer

Att som mellanchef befinna sig mitt i organisationen och uppleva krav och förväntningar både uppifrån och nerifrån kan ibland kännas hopplöst. Med vår ledarträning får du hjälp att bygga ett hållbart ledarskap, att navigera i organisationen och prioritera det viktigaste. Du utvecklar din förmåga till målstyrning och få andra med dig. Du lär dig bygga starka relationer till både dem du leder och övriga nyckelpersoner.

Programmet består av 4 delar för att på bästa sätt utveckla ditt ledarskap:

  • Du får kunskap genom korta tankeväckande texter byggda på forskning och beprövad erfarenhet.
  • Du tränar upp din förmåga till egen reflektion som utvecklar ditt personliga ledarskap, din strategiska förmåga och kreativitet.
  • Du får träna ditt ledarskap i din vardag – att inte bara veta vad som borde göras, utan göra det också!
  • Du får en Personlig Ledartränare som uppmuntrar och utmanar dig till att ta ditt ledarskap till en ny nivå.


Ledarskapsarenan för mellanchefer sträcker sig över 8-10 månader. Din Personliga Ledartränare är ditt stöd under hela perioden, och ni träffas fysiskt totalt 7-8 gånger under denna tid.

För mer info om upplägg och priser kontakta oss.

Tillbaka till Ledarskapsarenan