Ledarskapsarenan

Ledarträning

Vårt egenutvecklade program Ledarskapsarenan är ingen vanlig ledarskapskurs. Ledarskapsarenan är individuell och långsiktig ledarträning i din egen miljö. Vi vet att detta är ett mycket effektivt sätt att främja utveckling och verklig förändring.

Programmet består av 4 delar för att på bästa sätt utveckla ditt ledarskap:

 • Kunskap genom tankeväckande texter byggda på forskning och beprövad erfarenhet.
 • Egen reflektion som utvecklar ditt personliga ledarskap, din strategiska förmåga och kreativitet.
 • Träning i din vardag – att inte bara veta vad som borde göras, utan göra det också!
 • Personlig Ledartränare som uppmuntrar och utmanar dig till att ta ditt ledarskap till en ny nivå.

Metod

Du får en Personlig Ledartränare och ett skriftligt kursmaterial. Programmet blir individuellt anpassat genom att vi fokuserar på dina och din verksamhets mål och hur programmets verktyg kan tillämpas just hos er. Du träffar din ledartränare regelbundet. Inför varje möte arbetar du på egen hand enligt följande modell

 • Läsning av ett kort kapitel i kurspärmen ger dig de viktigaste verktygen och  kunskap om aktuella teorier som ledaren behöver.
 • Bearbetning och reflektion av kapitlet genom olika frågeställningar.
 • Min insikt: Skriftlig reflektion som fördjupar lärandet.
 • Min avsikt: Praktisk ledarträning genom att det inlästa avsnittet omvandlas till aktiviteter och träning.

Vid mötet med ledartränaren blir du coachad, utmanad och uppmuntrad att konkret tillämpa dina nya kunskaper och insikter. Ledartränaren följer också upp de överenskomna målen och aktiviteterna.

Ur innehållet

 • Trygg ledare: Utveckla ditt personliga ledarskap. Hitta balans och ta fram det bästa i ditt eget ledarskap genom att arbeta med bl a värderingar, investera i dina styrkor och hantera dina svagheter.ledarträning
 • Målfokusering: Målstyrning i vardagen: fokus, övertygelse, handling, återkoppling.
 • Relationsbyggande med nyckelpersoner, internt såväl som externt.
 • Motivation: Kunna skapa en motiverande miljö för dig själv och dem du leder. Kunskap om olikheter och beteendestilar och hur du kan anpassa din egen stil för att främja samarbete.
 • Kommunikation: Träna dig att bli en bra lyssnare, och kunna både ge och ta emot feedback på ett sätt som leder till utveckling och ökat samarbete.
 • Ledarskap och inflytande: Hur du får gruppen med dig och skapar resultat tillsammans. Hur du ökar sitt positiva inflytande i organisationen.
 • Prioritering och delegering: Hjälp att lyfta dig från en tillvaro av tidsbrist och ständiga brandkårsutryckningar till att ta kommando över din tid. Delegera för att utveckla.


Mål med utvecklingen

Målet med programmet är att du ska utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag – att skapa resultat i organisationen. Du blir coachad i att hitta just dina utmaningar och sätta mål för din utveckling. I denna process ingår även din chefs förväntningar och de krav du har i din roll.

Vilket resultat kan vi förvänta oss

Är du villig att investera din tid och arbeta seriöst med din ledarträning så är vår erfarenhet att du kommer se utveckling både hos dig personligen, såväl som i verksamheten du leder.

För vem?

Genom att programmet anpassas individuellt för varje deltagare är det lämpligt för chefer och ledare på olika nivåer och med olika erfarenheter. Beroende på roll kan programmet göras olika långt, från 8 månader och uppåt. Några exempel finner du nedan.


Ledarträning för executives

Du har ett tungt ansvar. Ibland känns det som om du bär hela världen på dina axlar. Du har få omkring dig som du kan prata med helt öppet. Du…

Läs vidare


Ledarträning för mellanchefer

Att som mellanchef befinna sig mitt i organisationen och uppleva krav och förväntningar både uppifrån och nerifrån kan ibland kännas hopplöst. Med vår ledarträning får du hjälp att bygga ett hållbart…

Läs vidare

Tillbaka till Individuell träning